Zerówka

W zajęciach starszej grupy przedszkolnej “zerówce” uczestniczą dzieci w wieku 5-6 lat. Odbywają się w salce przy Polskim Kościele – 61 Watlington Street – na dwóch zmianach :

Zmiana ranna- 9.15 do 12.00.

Zmiana popołudniowa -12.30 15.15.

Dziecko może chodzić tylko  na jedną z powyższych zmian.


Nauczanie oparte jest na autorskim programie nauczania w klasie zerowej, stworzonym na podstawie programu nauczania zaakceptowanego przez MEN. Zwracamy uwagę na specyfikę nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz fakt, iż dzieci rozpoczynają naukę w szkołach angielskich już w wieku 4 lat.

Naszym celem jest zapoznanie dzieci ze światem liter, zainteresowanie pisaniem i czytaniem, wdrożenie do nauki szkolnej. Jednocześnie chcemy przekazać uczniom polską kulturę i tradycję.

W pracy wykorzystujemy podręcznik „ Nowe Już w szkole”, z którego korzysta wielu nauczycieli klas zerowych w Polsce.


Staramy się, żeby nasze zajęcia były interesujące i ciekawe, przeprowadzone w formie zabawy.

Każde spotkanie  ma swój temat przewodni i organizowane jest według następującego schematu:

  • zajęcia wstępne (zabawy integracyjne, ruchowe, logopedyczne- rozwijające wymowę polskich głosek, ćwiczenia  wprowadzające do tematu),
  • zajęcia główne (realizacja zadań edukacyjnych),
  • zajęcia podsumowujące (prace plastyczne, doskonalące zdolności manualne oraz  zabawy utrwalające).

W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa na zjedzenie drugiego śniadania.

W ramach zajęć, dzieci mają możliwość przygotowania samodzielnie kanapek, sałatki owocowej, biorą również  udział w balu z okazji Dnia Dziecka oraz przygotowują króciutkie prezentacje o zwierzątkach na podstawie wierszy Jana Brzechwy. Czeka na nie wiele atrakcji!!!


W związku z tym, że zajęcia w polskiej szkole odbywają się tylko w soboty i nie chcemy żeby dzieci zapominały o niej przez resztę tygodnia, naszym uczniom towarzyszy Miś Adaś. Co tydzień losujemy inne dziecko, które zaopiekuje się naszą maskotką i zabierze ją do domu, aż do następnej soboty. Ma ono także okazję do wykazania się kreatywnością, ponieważ przygody Misia Adasia opisujemy w specjalnej kronice.

W ciągu roku szkolnego dzieci biorą także  udział w akademiach i imprezach organizowanych przez szkołę  m.in. w balu karnawałowym.

Loading