Informacje o szkole

Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Reading jest zarejestrowana w UK  jako CIO, czyli Charitable Incorporated Organisation pod nazwą  The Polish Saturday School in Reading. Posiada
własny numer rejestracji w Charity Comission -1170127, któremu musimy co roku wysyłać raporty finansowe i merytoryczne z działalności szkoły. Według statusu CIO nad szkołą oraz jej kontem czuwa 4 powierników zwanych zarządem szkoły – P. Oliwia Miłek- Richards- prezes zarządu
szkoły, p. Joanna Dadej- skarbnik szkoły, ks. Proboszcz Rafał Jarosławski – zarządzający terenem, na której znajduje się szkoła oraz p. Małgorzata Niedbało-czyli ja- dyrektor szkoły. Tylko dwie pierwsze
osoby mają dostęp do konta szkoły. Jest to organizacja społeczna, której środki z konta  szkoły są wydawane tylko na funkcjonowanie szkoły.
Zgodnie ze statusem, szkoła-  jako organizacja zatrudnia na kontrakty dyrektora szkoły ,  nauczycieli oraz panią dbającą o czystość w naszej szkole. Te osoby otrzymują  pensje TYLKO  za godziny pobytu w szkole w sobotę. Wszystko co robią  poza sobotą,  co jest związane ze szkołą jest wolontariatem. Często wykorzystują  prywatny czas, gdyż  bardzo wszystkim  zależy, aby szkoła funkcjonowała najsprawniej i
najefektywniej  jak to tylko możliwe. Pozostali powiernicy działają na rzecz szkoły nieodpłatnie.

 

Czesne, które wpłacacie Państwo na konto szkoły za naukę pokrywają: pensje dla pracowników szkoły, ubezpieczenie, podatek do HMRC,  opłata dla księgowej – accountancy service, opłata dla zewnętrznego audytora, dopłata do rachunków dla parafii za korzystanie z salek, opłata za sprawdzenie niekaralności nauczycieli, prezenty od Św. Mikołaja, zakup podręczników,  ćwiczeń  i innych pomocy naukowych oraz  takie drobniejsze jak materiały biurowe, serwis xero, opłata za telefon, strony internetowe, opłaty za szkolenia dla nauczycieli itp. Dokładny raport o wydatkach i dochodach  każdy może  zobaczyć wpisując na stronie internetowej Charity Comission powyższy numer rejestracji). Czasem udaję nam się uzyskać pomoc z różnych fundacji,  czy to finansową czy rzeczową. Wymaga to jednak bardzo dużo pracy papierkowej poza sobotą. Duża część biblioteki, pomoce naukowe, materiały metodyczne i
pedagogiczne dla nauczycieli, nagrody książkowe, atlasy , mapy, globusy, materiały „patriotyczne” sprzęt do oddziału przedszkolno-zerówkowego zostały nam podarowane przez  fundację Wspólnota Polska. Niestety, taka pomoc nie jest nam gwarantowana co roku. Dodatkowy dochód przynosiły nam  niedzielne wyprzedaże ciast, imprezy szkolne (andrzejkowa i karnawałowa) – praca na rzecz szkoły całego
zespołu poza godzinami pracy oraz sklepik szkolny, który również zaopatrywany jest w czasie wolnym od pracy w szkole. Dzięki tym dodatkowym funduszom pokrywaliśmy koszty remontów,  przeznaczaliśmy na zakup sprzętów (m.in.  projektor , biały ekran, tv), strojów i innych akcesoriów na akademie i imprezy szkolne, lektur oraz mnóstwo innych drobnych rzeczy których nie sposób teraz wszystkiego wymieniać. Wszystko co dzieci lub rodzice kupili w szkole wracało zawsze w  innej formie na korzyść szkoły czyli też naszych dzieci. Niestety w obecnym czasie z powodu zakazów związanych z pandemią zostaliśmy pozbawieni możliwości uzyskania dodatkowego dochodu z powyższych  działalności na rzecz
szkoły.

Loading