Przedszkole

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 i 4 lat. Nauczanie przedszkolne trwa dwa lata i opiera sie na podstawie programu  nauczania przedszkolnego zaakceptowanego  przez MEN z wykorzystaniem podręczników sprowadzanych z Polski, przeznaczonych do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.

Naszym celem jest kształtowanie zdolności językowych dzieci, rozwijanie języka polskiego. Przygotowujemy dzieci do życia w wielokulturowym i wielojęzycznym świecie, dbamy o wszechstronne wychowanie estetyczne, jesteśmy po to by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować.


Zajęcia odbywają się w salce przy Polskim Kościele – 61 Watlington Street, na dwóch zmianach: rannej – 9.15-12.00 i popołudniowej – 12.30-15.15. Dziecko może uczęszczać tylko na jedną z powyższych sesji.

Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki z doświadczeniem i kwalifikacjami pedagogicznymi.


Każde zajęcia maja inny temat przewodni ale zawierają stałe elementy i odbywają się według stałego planu, który wygląda następująco:

 • 9.15 – dzieci schodzą się do sali i trwa przywitanie się z dziećmi, luźna rozmowa i zabawy dowolne – przedszkole wyposażone jest w zabawki;
 • 9.30 – wspólne sprzątanie zabawek ,dzieci siadają w kręgu, piosenka powitalna, sprawdzenie obecności;
 • 9.45 – elementy logopedyczne – gimnastyka buzi i języka, wierszyki i zabawy logopedyczne;
 • 10.00 – przedstawienie głównego tematu zajęć, pogadanka tematyczna, z wykorzystaniem różnych środków metodycznych: obrazki, plansze, zagadki, naklejanki, odsłuchiwanie dźwięków, segregacja, konkursy itp.;
 • 10.20 – zabawy ruchowe dotyczące tematu;
 • 10.40 – zajęcia plastyczne przy stolikach:
  1 – praca z podręcznikami
  2 – praca z użyciem różnych technik plastycznych dotycząca tematu zajęć
 • 11.10 – mycie rączek i wspólny posiłek;
 • 11.30 – zabawy muzyczno – taneczne z wykorzystaniem instrumentów;
 • 11.45 – czytanie książeczki dotyczącej tematu zajęć;
 • 11.50 – zakończenie zajęć: rozdanie naklejek, kuponów motywacyjnych, prac wykonanych przez dzieci oraz listów od dyrektora szkoły i nauczycielek przedszkola, piosenka pożegnalna, modlitwa przedszkolaka oraz odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów.

Dzieci w ciągu roku biorą udział w akademiach, wycieczkach i zabawach organizowanych przez szkołę.

Loading