Statut i Regulamin Szkoły

STATUT

1. Postanowienia Ogólne
1.1.  Organizacja nosi nazwę Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika i jest dalej nazywana Szkołą.
1.2.  Polska Szkoła Sobotnia w Reading jest samodzielną instytucją, nie podlegającą prawnie żadnej innej instytucji.
1.3.  Polska Szkoła Sobotnia w READING prowadzi działalność we współpracy z Polska Macierzą Szkolną w Londynie
1.4.  Społeczność szkolną tworzą uczniowie , ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele i Dyrektor szkoły.
1.5.  Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
1.6.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
1.7.  Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania zajęć.
1.8.  Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy statut.

 

REGULAMIN

1. Nabór do szkoły
1.1.  Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Reading jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.
1.2.  Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacja obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.
1.3.  Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.
1.4.  Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy oraz podpisują formularz dołączony na końcu regulaminu.

 

1,915 total views, 1 views today