5 Wrzesnia 2020 list do rodziców

Reading, 5 września 2020

Drodzy Rodzice,

 

Witam wszystkich serdecznie w Nowym Roku Szkolnym 2020-2021, a szczególnie tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej placówki.

Do naszego grona pedagogicznego w tym roku  dołączy nowy nauczyciel p. Bartosz Gibała. Będzie wychowawcą klasy 5. Życzę Panu Bartoszowi owocnej pracy nauczycielskiej  oraz niezwykłej przygody pedagogicznej w naszej szkole. Wierzę, że atmosfera którą wszyscy tutaj tworzymy zatrzyma Go na wiele lat i będzie się czuł jak w najlepszej rodzinie na podłożu której rozwinie pasję do nauczania dzieci i młodzieży.

Wraz z zarządem i całą kadrą bardzo się cieszymy, że szkoły otrzymały od władz państwa zielone światło na ich pełne otwarcie. W związku z wymogami związanymi z pandemią musieliśmy wprowadzić jednak kilka zmian w organizacji szkoły. Oto one:

-Przedszkole i zerówka będzie funkcjonowała w tych samych godzinach jak zawsze: ranna zmiana 9.15-12.00 i popołudniowa zmiana:12:30- 15:15. Wszyscy będą wchodzić głównymi drzwiami a po zostawieniu dzieci wychodzić tylnymi. Przy wejściu na ścianie  zamontowany jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego należy korzystać przy wejściu do sali. Dodatkowo nauczyciele wyposażeni będą w spraye do dezynfekcji powierzchni, z których będą korzystać w trakcie zajęć. Zabawki w przedszkolu będą ograniczone do minimum i również na bieżąco będą dezynfekowane sprayami. Przed każdymi zajęciami w piątek nasza Pani, która dba o czystość naszych klas, będzie sprzątać również salki oraz łazienki dla naszych przedszkolaków i zerówkowiczów. Po zajęciach rannych powierzchnie np. stoliki i klamki oraz  przybory w tym zabawki będą dezynfekowane przez p. nauczycielki. Bardzo prosimy o PUNKTUALNY odbiór dzieci, aby był czas na przygotowanie sal na kolejną sesję. Jest to w tym roku niezmiernie ważne.

– Klasy od 1 do 4 na zmianie RANNEJ będą miały lekcje w tych samych godzinach jak rok temu czyli 9:00- 12:15, ale przerwy będą przesunięte dla części klas aby zmniejszyć ilość dzieci na placu i korytarzu: klasy obie 1, kl 2 p. D. Moskalika, kl 3 p. O. Piotrowicz przerwy w godzinach: 9:45-10.00 i 11.00-11.15: kl 2 p. E. Miterskiej kl 3 . M. Kopycińskiej oraz kl IV p. M. Towiańskiej przerwy w godzinach: 10.00- 10.15 i 11.15-11.30;

– Klasy od 4 wzwyż na zmianie POPOŁUDNIOWEJ zaczynają i kończą zajęcia później niż zwykle, aby uniknąć „nakładania” się zmian czyli aby wszystkie dzieci najpierw odebrane zostały ze szkoły ze zmiany rannej a dopiero potem przyjeżdżali rodzice z dziećmi na zmianę popołudniową. W ten sposób unikniemy również korków na parkingu szkolnym. Godziny zmiany popołudniowej to: 12.45-16.00 . Przerwy natomiast  będą na chwilę obecną wspólne dla wszystkich klas, gdyż na tej zmianie jest mniejsza ilość dzieci i nie przechodzą tłumnie po  korytarzu. Będziemy jednak to obserwować i w razie konieczności dokonamy zmiany.

W budynku szkoły na korytarzu również zamontowany jest na ścianie płyn do dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy o korzystanie z niego przy wejściu do szkoły. Dzieci będą musiały dezynfekować ręce po przyjściu do szkoły oraz po każdej przerwie. Będzie to pilnowane przez wychowawców klas. Dodatkowo w każdej klasie na biurku będzie butelka z płynem do rąk oraz spraye do dezynfekcji powierzchni płaskich, które będą służyły do dezynfekcji stolików, przyborów oraz klamek.

Wprowadzamy również restrykcje dotyczące wejścia i wyjścia z/do odpowiednich klas. Bardzo prosimy stosować się do nich przyprowadzając i odbierając dzieci:

Zmiana Ranna:
Kl. 1 p. I . Sadio -kl nr 2 wejście główne , wyjście tylne (na wprost głównego)
Kl. 1 p. A. Grabarczyk  kl nr.4 wejście i wyjście od strony London Roaddrzwi balkonowe od Sali nr 4a zwanej akwarium.
Kl. 2. p. E. Miterskiej sala nr 1 – wejście główne, wyjście tylne (na wprost głównego),
Kl. 2. P. D. Moskalika oraz kl. 4 p. M. Towiańskiej klasy 10 – 11 w piwnicy drugiego Domu Polskiego schodkami w dół drzwi jedyne możliwe dla wchodzących i wychodzących. Natomiast dla  ułatwienia, nauczyciele będą po zajęciach wyprowadzać dzieci przed budynek (tylko w sytuacji, gdy nie będzie padać).
Kl. 3 p. M. Kopycińskiej -duża sala parafialna –naprzeciwko Domu Polskiego.- wejście główne, wyjście boczne,  jak na zakończeniu roku szkolnego 2019/20
Kl. 3 p. O. Piotrowicz- salka 4a  wejście i wyjście od strony London Road drzwi balkonowe od Sali nr 4a zwanej akwarium.

Zmiana popołudniowa:
Kl. 4 p. D. Drzewińskiej, oraz kl. 7 p. D. Moskalika-salki nr 10 i 11 schodkami w dół drugi budynek domu Polskiego, wejście i wyjście drzwiami jedynymi możliwymi.
Kl. 5. P. J. Misiuk – wejście główne , wyjście tylne (na wprost głównego)
Kl. 5 p . B. Gibała – sala nr 4a  wejście i wyjście od strony London Road drzwi balkonowe od Sali nr 4a zwanej akwarium.
Kl. 6.p. M. Towiańskiej – duża sala parafialna –naprzeciwko Domu Polskiego.- wejście główne, wyjście boczne,  jak na zakończeniu roku szkolnego 2019/20
Kl . 8 p. I. Sadio – sala nr 2 wejście główne , wyjście tylne (na wprost głównego)
Kl. GCSE – p. O. Krasnowska Hobbs-sala nr 1 -wejście główne , wyjście tylne (na wprost głównego).

Na chwilę obecną nie ma obowiązku noszenia masek przez dzieci w czasie przebywania w szkole. Jednak mimo wszelkich zmian, jakie jesteśmy w stanie na nasze warunki dokonać, mogą pojawić się  momenty zatłoczenia, szczególnie przy odbiorze i przyprowadzeniu dzieci, dlatego w takich momentach zalecamy  zakrywanie  twarzy przez rodziców. Jest to całkiem nowa dla nas sytuacja, dlatego będziemy bacznie obserwować funkcjonowanie szkoły i na bieżąco dokonywać ulepszeń. Zrobimy wszystko, aby kadra, dzieci i rodzice czuli się jak najbezpieczniej i z radością mogli korzystać z usług naszej placówki. Drodzy Rodzice wyjątkowo w tym roku liczymy na Wasze wsparcie i wyrozumiałość.

PŁATNOŚĆ ZA SZKOŁĘ
Przypominamy, że  termin opłaty pierwszej części pierwszej raty zaszkołę minął 15 sierpnia dla uczniów kontynuujących naukę. Bardzo dziękujemy za terminowe wpłaty. Jest jeszcze mała garstka rodziców,
która zwleka z tym obowiązkiem. Bardzo proszę o jak najszybszą wpłatę tej części lub kontakt z sekretariatem w celu wyjaśnienia sytuacji. Drugą część należy wpłacić do końca września. Poniżej dla przypomnienia podaję kwoty i dane bankowe do przelewu.
Jedno dziecko: I rata  : £85 (£45- do 15 sierpnia, £40 do końca września),II rata: £70- do końca stycznia; III rata : £55 do końca kwietnia; -całość za cały rok £210
Dwoje dzieci : I rata  : £150 (£80- do 15 sierpnia, £70 do końcawrześnia),II rata: £110- do końca stycznia; III rata : £90 do końca kwietnia; – całość za cały rok £350;
Troje dzieci :  I rata : £195 (£100- do 15 sierpnia, £95 do końca września), II rata: £145- do końca stycznia; III rata : £115 do końca kwietnia;- całość za cały rok £455;

Nazwa banku     HSBC bank
Nazwa konta     The Polish Saturday School in Reading
Numer konta     41569163
Kod oddziału (sort code)        40-47-39
Jako „Reference” prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka/ci.

CO DZIECI POWINNY MIEĆ ZE SOBĄ PRZYCHODZĄC DO SZKOŁY:
Przedszkole i zerówka- lunchbox z przekąskami i napojem;
Kl 1- 3- przekąski (np. kanapka) i napój na przerwę  oraz piórnik z wyposażeniem plus klej i nożyczki;
Kl 4-8 przekąski (np. kanapka) i napój, piórnik z wyposażeniem oraz dwa zeszyty: jeden w linię do j. polskiego oraz drugi w kratkę do historii.
OBOWIĄZEK ODRABIANIA PRAC DOMOWYCH i CZYTANIA LEKTUR

Przypominam o obowiązku odrabiania przez dzieci prac domowych, wynikającego z kodeksu ucznia oraz regulaminu szkolnego. Drodzy Rodzcie, przypominajcie, sprawdzajcie oraz w razie potrzeby pomgajcie w odrabianiu prac domowych. Przy systemie sobotnim, powtórzenie i przerobienie wiadomosci podczas pracy domowej jest niezwykle ważne, aby u dzieci były widoczne efekty naszego nauczania.  W klasach 1-4 uczniowie będą otrzymywać specjalne naklejki lub pieczątki  : usmiechnięta buźka za zrobienie pracy oraz smutna za jej brak (lub inny rodzaj naklejek i pieczątek), natomiast w klasach od 5 wzwyż będą oceny : 5 – za odrobioną pracę i 1 – za brak pracy. Po odznaczeniu 3 nieodrobionych prac domowych będziemy kontaktować się z  rodzicem w celu wyegzekwowania tego obowiązku.

Czytanie lektur również będziemy sprawdzać. Nauczycielki w wyznaczonym terminie zrobią test sprawdzający.

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI ORAZ SPÓŹNIEŃ

Bardzo proszę o zgłaszanie nieobecnosci oraz spóźnień BEZPOŚREDNIO do wychowawców waszych dzieci telefonicznie lub poprzez SMS. Z prosbą o  dane kontaktowe proszę zwrócić się do wychowawców.

PRZEKAZ INFORMACJI

Chciałabym zwrócić uwagę na konieczność czytania listów ze Szkoły Polskiej. Zawierają one wiele ważnych informacji dotyczących rożnych zmian w szkole oraz wydarzeń których zapewne szkoda by było przeoczyć. Listy te są głównym nośnikiem aktualności szkolnych i każdy rodzic powinien się z nim zapoznawać. Będą one wysyłane drogą mailową, dlatego bardzo proszę sprawdzac regularnie skrzynkę. Jeśli nie będziecie Państwo otrzymywać maili bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu.

W momencie przekazywania wielu bardzo ważnych informacji , dzieci dostaną również list w formie papierowej.

WAŻNA SPRAWA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH.

Przypominam, że opłata  £25 (doliczana do pierwszej raty) obejmuje zeszyty ćwiczeń oraz inne materiały szkolne używane podczas zajęć lub imprez szkolnych. Podręczniki natomiast wypożycza uczniom szkoła na okres jednego semestru/roku, które należy koniecznie zwrócić, aby  następny uczeń mógł z nich korzystać. Dlatego też bardzo proszę o szanowanie książek i nie pisanie po nich. Zwracam się z ogromnym apelem do Państwa o zwrot wszystkich podręczników szkolnych (nie ćwiczeń) z zeszłego roku.

DROŻDŻÓWKI I PĄCZKI W NASZYM SKLEPIKU SZKOLNYM

W szkolnym sklepiku można nabyć drożdżówki oraz pączki. W każdą sobotę przyjedzie dostawca ze świeżymi wypiekami.  Każda drożdżówka/pączek będzie indywidualnie zapakowana a jej koszt to 80 p. Myślę, że oferta może być ciekawą alternatywą drugiego śniadania (zmiana ranna) lub podwieczorku (zmiana popołudniowa), a rodziców zwolni z przygotowywania kanapek.

WAŻNE ZAKAZY DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA

-ZAKAZ POZOSTAWIANIA SAMOCHODÓW NA PARKINGU SZKOLNYM PODCZAS ZAJĘĆ.

Pragniemy, aby szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla naszych dzieci podczas zajęć jak i podczas przerw. Chcemy, aby plac  parkingowy był dostępny dla dzieci do gier i zabaw np.  z piłką. Dlatego w tym miejscu zwracamy się do Państwa z prośbą, aby po odprowadzeniu dzieci do klas, samochody opuściły teren parkingowy.  Dla nauczycieli oraz rodziców spoza Readingu, którzy czekają na dzieci podczas zajęć pozostawiamy jedynie pas parkingowy po lewej i prawej stronie od wjazdu. Cały srodek placu MUSI być pusty, aby dzieci były  widoczne dla nauczycieli dyżurującyh podczas przerw. Drodzy Państwo chodzi o Wasze dzieci , więc bardzo proszę wziąć na poważnie ten zakaz;

ZAKAZ WCHODZENIA DO PUBU “Piwnica” przez uczniów w czasie pobytu w szkole. Prosimy, aby dzieci przynosiły z domu przekąskę lub korzystały z asortymentu sklepiku szkolnego. Uczeń który złamie powyższy zakaz zostanie poddany karze (wg Regulaminu Szkoły);

ZAKAZ PRZYNOSZENIA DO SZKOŁY RZECZY WARTOŚCIOWYCH oraz takich które mogą przeszkadzać uczniom oraz nauczycielowi  podczas lekcji. Za rzeczy zgubione szkoła nie ponosi odpowiedzialnośc;

Do listu dołączam kalendarz szkolny na rok 2020/21

Na zakończenie wszystkim dzieciom życzę dobrych wyników w nauce, nauczycielom dużo zapału do prowadzenia ciekawych lekcji, a rodziców proszę o aktywną współpracę w sprawnym prowadzeniu naszej szkoły.

Małgorzata Niedbało

Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Reading

Loading