Klasy IV-VIII

Uczniowie chodzący do klas IV – VIII mają zajęcia na zmianie popołudniowej tj. od 12.45 do 16:00 w  Domu Polskim, 81 London Road. Są to uczniowie w wieku 11- 15 lat. Program nauczania opiera się na podstawie podręczników takich samych jakich korzystają rówieśnicy w Polsce chodząc do szkół codziennych.


Kierunek w nauczaniu języka polskiego jest wyznaczony przez serię podręczników:
„Nowe Słowa na start!” Wydawnictwa Nowa Era dopuszczonego przez MEN, która rośnie wraz z uczniami. Przed czwartoklasistami otwierane sa bliskie ich doświadczeniu kręgi tematyczne: „Wśród znajomych i przyjaciół”, „ W domu”, „ Na podwórku”, „ Z podwórka –  w świat i do… szkoły”, „W krainach snu, baśni i marzeń…” W kolejnych klasach powracają do podobnych, lecz znacznie rozleglejszych obszarów tematycznych, dostosowanych do ich szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Omawianie lektur, gramatyka oraz poszerzanie wiedzy o polskiej tradycji i kulturze, dzieki tym kregom tematycznym odbywa się w sposób przystępny, przyjemny oraz efektywny.

W lekcjach historii towarzyszy uczniom najpopularniejsza seria do nauczania historii i społeczeństwa – „Wczoraj i dziś” z wydawnictwa Nowa Era .Podręczniki dopuszczonego są  przez MEN. Nauczanie historii i społeczeństwa rozpoczyna się w klasie 4 od zagadnień społecznych i propedeutyki historii, co umożliwia opanowanie przez ucznia podstawowych umiejętności i pojęć oraz zainteresowanie przedmiotem. Od klasy 5 realizowany jest kurs historii w ujęciu chronologicznym.

Na każdej sobotniej sesji uczniowie mają 20 minut religii.


Zasadniczym celem poznawczym programu jest wprowadzenie ucznia w przeszłość poprzez zapoznanie go z wybranymi elementami dorobku cywilizacyjnego ludzkości w różnych epokach. Nacisk położono na treści z zakresu historii gospodarczej, społecznej oraz kultury i szeroko rozumianego życia codziennego. Materiał programowy został tak skonstruowany, by wprowadzić ucznia w podstawowe kategorie historyczne: ciągłość, zmienność, czas i przestrzeń oraz rozumienie przyczynowo-skutkowe.

Loading