Rekrutacja i Opłaty

Nabór do szkoły

   • Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Reading jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.
   • Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacja obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.
   • Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.
   • Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy oraz podpisują formularz dołączony na końcu regulaminu.
   • Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyc do sekretariatu szkoły (otwarty tylko w „pracujące” soboty od godz. 9.00 do godz. 15.45).
   • Formularz kontaktowy

Czesne za rok szkolny 2020/21

Pierwsze dziecko

Drugie
dziecko

Trzecie dziecko

Czwarte dziecko

£210

£140

£105

£90

Oplata Polska Szkola 2020 21

Regulowanie opłat za szkołę można dokonać wyłącznie wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto bankowe szkoły. Gotówka nie będzie akceptowana w sekretariacie szkoły.

Numer Konta

Bardzo dziękuję za nieustanne wsparcie.

Loading