Rekrutacja i Opłaty

Nabór do szkoły

   • Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Reading jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.
   • Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacja obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.
   • Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.
   • Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy oraz podpisują formularz dołączony na końcu regulaminu.
   • Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (otwarty tylko w „pracujące” soboty od godz. 9.00 do godz. 15.45).
   • Formularz kontaktowy

Czesne za rok szkolny 2023/24

Pierwsze dziecko

Drugie
dziecko

Trzecie dziecko

Czwarte dziecko

£250

£150

£100

£100

Liczba dzieci
uczęszczających
do szkoły
Opłata za
cały rok (£)
Opłata trymestralna
Trymestr Wysokość
opłaty (£)
Termin
płatności
Jedno dziecko
250
I 100 30/06
II 80 12/01
III 70 04/05
Dwoje dzieci
400
I 170 30/06
II 120 12/01
III 110 04/05
Troje dzieci
500
I 200 30/06
II 160 12/01
III 140 04/05
Czworo dzieci
600
I 220 30/06
II 200 12/01
III 180 04/05

Regulowanie opłat za szkołę można dokonać wyłącznie wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto bankowe szkoły. Gotówka nie będzie akceptowana w sekretariacie szkoły.

Numer Konta

Bardzo dziękuję za nieustanne wsparcie.

Loading