Kodeks Ucznia

  1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczał do szkoły.
  2. Będę brał czynny udział w lekcjach.
  3. Nie będę jeść podczas lekcji.
  4. Rozumiem, że telefony komórkowe, gry oraz inne sprzęty elektroniczne muszą być wyłączone i schowane podczas lekcji.
  5. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
  6. Będę przygotowany do lekcji i będę zawsze przynosił odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.
  7. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do młodszych.
  8. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
  9. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
  10. Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków/alkoholu/papierosów jest zabronione.

Loading