Kadra Pedagogiczna

Cała kadra jest po studiach pedagogicznych, przedmiotowych lub nauczania początkowego (jedna z nauczycielek jest po kursach pedagogicznych NVQ w Anglii). Oprócz tego od wielu lat, kiedy jest okazja korzystamy  z różnych szkoleń na temat nauczania dzieci polonijnych oferowanych przez Polską
Macierz Szkolną oraz przez inne placówki szkoleniowe. Braliśmy udział w szkoleniach dla animatorów zabawy oraz dotyczących uzależnień. Zdecydowana większość ma kurs pierwszej pomocy oraz  safeguarding konieczny według angielskich norm. Wszyscy byliśmy poddani DBS check.
czyli posiadamy zaświadczenie  o niekaralności (nowy nauczyciel jest w trakcie tego procesu). Nasi  nauczyciele pracują w ciągu tygodnia – przeważnie w placówkach edukacyjncyh – z czego się utrzymują. Praca w naszej Szkole jest szóstym  dniem pracy podjętej  z pasji nauczycielskiej, z miłości  do dzieci polskich i z wiary, że ich nauczanie ma ogromny sens, buduje ich tożsamość, daje szanse na lepszą
przyszłość, rozwija wszechstronnie i wzmacnia poczucie wartości. Wśród kadry panuje bardzo przyjacielska atmosfera, są gotowi do pomocy sobie nawzajem, zawsze służą radą nowym nauczycielom i wspierają się, kiedy napotykają  na trudności w sferze zawodowej.

Oliwia Miłek Prezes Zarządu Szkoły – Inżynier Ochrony środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Magister Odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju na University of Reading. Obecnie odpowiedzialna za zespół prognostyków zapotrzebowania na energię elektryczną w National Grid Electricity System Operator. Laureatka plebiscytu #Polka100 zorganizowanego przez Ambasadę Polską w Londynie. Z Polską Szkołą Sobotnią w Reading związana od 2008 roku. Początkowo pracowała z uczniami w zerówce, potem w zarządzie szkoły. Jako Prezes zarządu powierników szkoły doprowadziła do zarejestrowania szkoły jako Charitable Incorporated Organisation (CIO) oraz widnienia szkoły w rejestrze Charity Commission.
Małgorzata Niedbało Dyrektor Szkoły Polskiej – Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie; w Szkole Polskiej od 2006 roku, przez 3 lata nauczycielka przedszkola; jako dyrektor szkoły od 2009 r. Ukończony Kurs Pierwszej Pomocy, Safegurading, szkolenia pedagogiczne z organizowane przez Polską Macierz Szkolną, szkolenia KLANZA dla animatorów zabawy, praca z małymi dziećmi przez 13, lat, organizatorka Polish Parents & Toddlers Group „KRASNOLUDKI” przy polskim kościele oraz „Śpiewanki” Battle Library w Reading. Obecnie praca na pełny etat w laboratorium jako Scietific Officer.
Aleksandra Piotrowicz Obecnie w Szkole Polskiej od 2009. Wcześniejsza współpraca z Polska Szkoła w latach 2006 – 2011.

Magister Inżynier Informatyki Technicznej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Ukończony Kurs Pedagogiczny oraz Kurs Opiekuna Kolonii Letnich I Zimowych.

Agnieszka Antoniewicz W Szkole Polskiej od 2007r. Magister pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, licencjat z pedagogiki opiekuńczej z logopedią szkolną, ukończone Medyczne Studium Zawodowe oraz Kurs Pierwszej Pomocy.
Beata Tworek W Szkole Polskiej pracuje od 2011. Magister pedagogiki socjalno-opiekunczej i wychowawczej Filii Cieszyńskiej Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie zawodowe jako nauczycielka języka angielskiego i nauczycielka świetlicy w gimnazjum w Lubinie, wychowawca kolonii letnich, praktykant w przedszkolu polskim i innych ośrodkach edukacyjnych. W Wielkiej Brytanii doświadczenie zawodowe zdobyła w szkole podstawowej w Wokingham (5 lat), w szkole specjalnej w Bracknell (2.5 roku) oraz PRU (placówka edukacyjna dla dzieci i młodzieży, które zostały wydalone ze szkol bardzo odmawiają uczęszczania do nich) 1.5 roku. Posiada certyfikat 1 pomocy oraz drugiego stopnia w Reiki.

Pasje: podróże i malowanie akrylami 🙂

Elżbieta Miszta W Szkole Polskiej pracuje od 2017 r. Magister resocjalizacji, licencjat wychowanie wczesnoszkolne, przedszkolne. Kurs opiekuna kolonii.Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu z dziećmi w różnych grupach wiekowych oraz jako wolontariusz w Poradni Rodzinnej w Reading.

W swojej pracy stosuje różne metody wspierające rozwój dzieci.

„Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji”.

Magdalena Rojek W Szkole Polskiej od 2008 r. Magister prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Rzeszowie; 5 lat pracy  w ZHP z zuchami w Polsce, oraz 3 lata jako prywatna opiekunka dzieci.
Monika Kopycińska W Szkole Polskiej od 2011 r.; Magister filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; ukończony kurs w zakresie oligofrenopedagogiki; współpraca z biblioteką szkolną w w Słubicach przy projekcie “Wychowanie przez czytanie”; 3-letnie doświadczenie jako nauczyciel jezyka polskiego w szkole średniej.
Olga Krasnowska-Hobbs W Szkole Polskiej od 2001 r. Magister chemii Uniwersytetu w Reading, specjalizacja nauczycielska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; 10-letnie doświadczenie jako nauczyciel w Szkole Polskiej oraz jako korepetytorka.

Od wielu lat nauczycielka A level Chemistry oraz GCSE Chemistry i Physics w Bracknell &Wokingham College.

Marta Bohatyrewicz W Szkole Polskiej od 2009r. Magister pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z zakresu pedagogika resocjalizacyjna, licencjat w Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji; ukończone kursy: Efektywne Metody Nauczania w Akademii Nauk w Warszawie, Profilaktyka Uzależnień w Ośrodku Terapii i Readaptacji w Białymstoku; kurs wychowawcy kolonijnego; obecnie pracownik szkoły specjalnej dla dzieci w Londynie.
Dorota Drzewińska W Szkole od 2016 r. Absolwentka Uniwersytetu Warminsko – Mazurskiego w Olsztynie (Wczesna Edukacja Szkolna). Doświadczenie w przedszkolu Sióstr Salezjanek oraz szkole podstawowej. Ukończony kurs pierwszej pomocy.
Wioletta Czekaj W Szkole Polskiej od 2007rMagister filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; specjalność nauczycielska, praktyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych w Polsce, wolontariuszka w ośrodkach dla młodzieży w Krakowie, oraz korepetytorka z j. polskiego. Pracuje jako Teaching & Learning Assistant w The Willink School w Burghfield Common.
Jolanta Misiuk W Szkole Polskiej od 2019 r. Magister Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje jako SEN Teaching Assistant w Kennel Lane School w Bracknell oraz jako korepetytor języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. W Polsce praktykowała jako wychowawca w ośrodkach szkolno- wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych oraz na koloniach letnich.

Ukończone kursy i szkolenia: TESOL Certificate, Mindfulness for Children Certificate, Autism Awareness Diploma, The Complete SEND Diploma Level 2,3,4, Safeguarding and Child Protection Certificate.

Anna Grabarczyk W Szkole Polskiej od 2005 roku. Z wykształcenia magister Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, specjalizacja-oligofrenopedagogika, rewalidacja i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktualnie pracuje jako nauczyciel-wychowawca w Battle Primary Academy.

Dodatkowo zajmuje się nauczaniem języków obcych (język polski i angielski). Nauczanie języka polskiego i przygotowywanie młodych studentów do matury daje jej prawdziwą satysfakcję i poczucie spełnienia patriotycznego.

Dominik Moskalik W Szkole Polskiej od 2019 r. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, studia biologiczno- geograficzne, specjalność biologia środowiskowa.

Ukończył kurs pedagogiczno- psychologiczny oraz dydaktykę w zakresie nauczania przyrody, biologii i geografii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych w Polsce.

Uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Polską Macierz Szkolna w Londynie 31.10.2020: Safeguarding Level 1.

Wioletta Łuka W Szkole Polskiej od 2019 roku.

Ukończone kursy: QCF level 3 in Childcare: Children & Young People’s Workforce w Reading; kurs Safeguarding; kurs Pierwszej Pomocy.

Obecnie pracuje jako Teaching Assistant w szkole podstawowej w Reading.

Agnieszka Zaczewska – Kożuchowska W Polskiej Szkole Sobotniej pracuje od 2016 roku.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje jako nauczyciel w angielskim przedszkolu. Ukończone kursy: Pierwsza Pomoc, Child Protection and Safeguarding, Understanding Challenging Behaviour i The Children and Young People’s Workforce: Early Years Educator.

Edyta Miterska W Polskiej Szkole Sobotniej w Reading od 2005 roku Na co dzień praca w szkole z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi. Ukończone studia Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu o kierunku Nauczanie Zintegrowane z Edukacją Komputerową oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna.

Dodatkowe kursy NVQ ukończone w Anglii w zakresie pedagogicznym (teaching assistant level 3 i support children with special education needs and disabilities).

Małgorzata Towiańska W Polskiej Szkole Sobotniej w Reading pracuje nieprzerwanie od 2006 roku Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (specjalizacja nauczycielska). W latach 2004- 2005 nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum Publicznym im. Władysława Stanisława Reymonta w Zawidzu.

Na co dzień nauczyciel grupy przedszkolnej w Park Day Nursery w Reading.

Krystyna Jarosińska W Szkole Polskiej od 2010 roku, licencjat z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze; ukończony kurs NVQ level 2 in Children’s Care , Learning & Development
Ewa Kwaśniak W Szkole Polskiej od 2009 r. Magister teologii Uniwersytetu Opolskiego z kwalifikacjami nauczycielskimi, doświadczenie jako nauczycielka w szkole podstawowej, gimnazjalnej oraz średniej w Polsce, ukończony kurs Komunikacji Interpersonalnej.
Paulina Basak W Szkole Polskiej od 2011 roku, Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności nauczycielskiej, przez 5 lat korepetytorka z języka angielskiego dla dzieci od lat 6.
Weronika Kowalczyk W Szkole Polskiej od 2010 roku; 8 lat jako członek grupy teatralnej w teatrze katolickim Logos w Bełżycach oraz teatru przy Domu Kultury w Nałęczowie. 4 lata jako dyrektor oraz instruktor grupy teatralnej (10-15 lat) i cheerleaderek przy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Bełżycach.
Joanna Stańczak W Szkole Polskiej od 2012 roku.
Beata Domian W Szkole Polskiej od 2010 roku; wieloletnia uczestniczka dziecięcego zespołu  „Iskierki”; opieka nad młodszą grupą dzieci w wieku 6-10 lat.
Monika Rutkowska W Szkole Polskiej od 2011 roku; Magister  historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczenie; praktyka nauczycielska w Zespole Szkół w Drobninie oraz w Pawłowicach, staż w bibliotece pedagogicznej w w Lesznie, organizator imprez kulturowych w Lesznie, prowadzenie klubu zadań domowych, nadzór nad zajęciami uczniów Sixth Form.
Iwona Sadio W szkole polskiej od 2011 roku. Magister geografii z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1999 -2011 nauczyciel przyrody i geografii w Zespole Szkół Nr 8 w Żorach. Od 2016 roku Learning Support Assistant w Reading College.
W klasach starszych lekcje religii prowadzi katechetka p. Monika Nowak-Allum oraz Ksiądz Edward Stachurski.

Wszyscy nauczyciele biorą udział w corocznych konferencjach nauczycielskich organizowanych przez Polską Macierz Szkolną w Londonie na których zdobywają dodatkową wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w szkołach polskich za granicą.

Loading