Klasy Polsko-Angielskie

Klasa polsko-angielska 1

Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego.

Klasa składa się z szeciorga dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Poznajemy język polski od podstaw poprzez wspólną zabawę i naukę. W ciągu  trzech godzin dzieci uczą się nowych słów i struktur gramatycznych według programu ułożonego specjalnie dla nich przez nauczyciela. Nauczyciel  sam tworzy materiały do nauki a uczniowie często mu w tym pomagają jednocześnie ucząc się języka i zasad wzajemnej współpracy.

Ta mała grupka z dumą bierze udział w szkolnych przedstawieniach i jest bardzo ważną częścią Polskiej Szkoły.

Zajęcia odbywają się w soboty w głównym budynku Polskiej Szkoły od 09:00 do 12:15.


Klasa polsko-angielska 2

Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego.

Lekcje odbywają się w małej grupie w Domu Polskim przy 81 London Road w godzinach 9.00 – 12.15. Dzieci w wieku 11-13 lat uczestniczące w zajęciach uczą się języka polskiego jako obcego. W większości jest to drugie bądź trzecie pokolenie polaków zamieszkujących w Anglii lub też są to dzieci z małżeństw mieszanych, które posługują się więcej niż jednym językiem.

Zajęcia mają na celu usprawnić umiejętności uczniów w zakresie:

  • Konwersacji
  • Czytania ze zrozumieniem różnych tekstów
  • Pisania
  • Ortografii i gramatyki.

Studenci obecnie pracują na poziomie podstawowym i będą przygotowywać się do egzaminu GCSE z języka polskiego.

Następnym ważnym celem jest kontynuowanie i przekazywanie tradycji i kultury polskiej.

Loading